Naša spoločnosť ponuka poradenstvo, consalting, sprievodcovské služby pri získaní pobytu na Slovensku :

  • Založenie obchodných spoločností a živností
  • Vybavenie prechodného pobytu na účel podnikania, zamestnania, zlúčenia rodiny
  • Obnovenie prechodného pobytu
  • Vybavenie trvalého pobytu na Slovensku
  • Obchodné poradenstvo pri podnikaní
  • Služby pre investorov v oblasti investícii na Slovensku
  • Zastúpenie a sprievod pri rokovaniach s obchodnými partnermi, fyzickými osobami, štátnymi orgánmi a ostatnými mimovládnymi organizáciami
  • Príprava obchodnej dokumentácie ( zmluvy, prezentácií, cenové ponuky, technická dokumentácia a pod.)
  • Prekladateľské a tlmočnícke služby (ruský a ukrajinský jazyk) 
  • Poradenstvo počas kúpy alebo prenájmu nehnuteľnosti.

Kontaktujete nás e-mailom na: info@vladex.sk
alebo telefonicky: +421 911 648 855