Naša spoločnosť ponuka poradenstvo, consalting, sprievodcovské služby ako aj sprostredkovanie obchodu a služieb pri spolupráci so štátmi východnej Európy:

 • Poradenstvo pri vstupe firiem na trh krajín východnej Európy
 • Získavanie kontaktov a obchodných príležitosti
 • Organizovanie obchodných stretnutí a rokovaní
 • Obchodné poradenstvo pri podnikaní
 • Zastúpenie pri rokovaniach s obchodnými partnermi, fyzickými osobami, štátnymi orgánmi a ostatnými mimovládnymi organizáciami
 • Vyhľadávanie obchodných partnerov a príležitosti
 • Služby pre rusky hovoriacich investorov v oblasti investícii na Slovensku
 • Sprievodcovské služby pre rusky hovoriace firmy na Slovensku
 • Prekladateľské a tlmočnícke služby
 • Príprava obchodnej dokumentácie ( zmluvy, prezentácií, cenové ponuky, technická dokumentácia a pod.) z/do ruského jazyku
 • Preklad softvéru a webových stránok do ruského jazyku
 • Zabezpečovanie ubytovania
 • Poradenstvo počas kúpy alebo prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku
 • Sprostredkovanie objektov nehnuteľnosti.

Neváhajte a kontaktujete nás e-mailom na: info@vladex.sk
alebo telefonicky na t.č.: +421 911 64 8855