Pomáhame pri hľadaní obchodných zástupcov, dodávateľov, zákazníkov alebo partnerov pre Vaše investície a podnikanie:

 • Distribútori;
 • Dovozcovia;
 • Zákazníci;
 • Výrobcovia;
 • Obchodní zástupcovia.

Ponúkame taktiež nasledovné služby:

 • Vyhľadávanie produktov, značkových tovarov a registráciu patentov
 • Možnosti investícií, podporu podnikateľom, ktorí plánujú investovať na Slovensku zabezpečením reklamy, prezentácie investičného plánu regionálnym aj národným inštitúciám
 • Direct marketing

Organizujeme aktivity na podporu a rozšírenie obchodnej činnosti na Slovensku aj v rusky hovoriacich krajinách. Na propagáciu činností využívame:

 • Komunikácia prostredníctvom klasickej pošty;
 • Komunikácia prostredníctvom mailovej pošty;
 • Telefonická komunikácia;
 • Komunikácia prostredníctvom médií.

Neváhajte a kontaktuje nášho konzultanta na email: info@vladex.sk