Chcete začať podnikať s rusky hovoriacimi krajinami a potrebujete odbornú pomoc? Ponúkame Vám obchodné poradenstvo a služby v oblasti obchodných spoločností, ako aj sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb

Obchodné poradenstvo pri spolupráci so štátmi východnej Európy:

Ponúkame obchodné poradenstvo a služby v oblasti obchodných spoločností, ako aj sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb domácim a zahraničným klientom pri vstupe na trh krajín východnej Európy, v rámci ktorých dokážeme zhodnotiť efektívnosť podnikateľského zámeru a podnikateľského rizika.

Služby v oblasti obchodných spoločností

Pre zahraničných klientov zabezpečíme celý proces založenia a vzniku slovenských obchodných spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky. Zabezpečujeme presun sídla zahraničnej spoločnosti na Slovensko, prípadne zriadenie podniku zahraničnej spoločnosti na území SR. Taktiež zabezpečíme predaj a správu už existujúcich obchodných spoločností  (Ready made spoločnosti s.r.o.):

 • zakladanie živností a spoločností s ručením obmedzeným,
 • predaj spoločnosti s.r.o.
 • zmeny v spoločnosti

Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb

 • Vyhľadávanie obchodných partnerov a príležitosti
 • Organizovanie obchodných stretnutí a rokovaní
 • Zastúpenie pri rokovaniach s obchodnými partnermi, fyzickými osobami, štátnymi orgánmi a ostatnými mimovládnymi organizáciami
 • Prekladateľské a tlmočnícke služby
 • Príprava obchodnej dokumentácie ( zmluvy, prezentácií, cenové ponuky, technická dokumentácia a pod.) z/do ruského jazyku
 • Preklad softvéru a webových stránok do ruského jazyku
 • Zabezpečovanie ubytovania
 • Poradenstvo počas kúpy alebo prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku

Sprostredkovanie nehnuteľnosti 

 • sprostredkovanie nákupu, prenájmu alebo predaja nehnuteľného a hnuteľného majetku

Zabezpečenie obchodných zástupcov, dodávateľov, zákazníkov alebo partnerov pre Vaše investície a podnikanie:

 • Distribútori;
 • Dovozcovia;
 • Zákazníci;
 • Výrobcovia;
 • Obchodní zástupcovia.

Ponúkame taktiež nasledovné služby:

 • Vyhľadávanie produktov, značkových tovarov a registráciu patentov
 • Možnosti investícií, podporu podnikateľom, ktorí plánujú investovať na Slovensku zabezpečením reklamy, prezentácie investičného plánu regionálnym aj národným inštitúciám
 • Direct marketing

Organizujeme aktivity na podporu a rozšírenie obchodnej činnosti na Slovensku aj v rusky hovoriacich krajinách. Na propagáciu činností využívame:

 • Komunikácia prostredníctvom klasickej pošty;
 • Komunikácia prostredníctvom mailovej pošty;
 • Telefonická komunikácia;
 • Komunikácia prostredníctvom médií.

Neváhajte a kontaktuje nášho konzultanta na email: info@vladex.sk