O nás

Spoločnosť VLADEX, s.r.o. bola založená v r. 2014 a pôsobí v oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb, ponuka konzultácie, poradenstvo, sprievodcovské služby a sprostredkovanie obchodu pri spolupráci so štátmi východnej Európy pre domácich a zahraničných klientov. Ponúkame kompletný personálny servis v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov od vstupných pohovorov po zabezpečenie personálnej i administratívnej asistencie.

Tešíme sa Vás...

Chcete začať podnikať s rusky hovoriacimi krajinami, hľadáte obchodných partnerov? Potrebujete kvalitné preklady a tlmočnícke služby pre vaše podnikanie? Spoločnosť VLADEX, s.r.o. ponuka svoje služby za prijateľné ceny.